ویژگی

ویژگی های افراد با بازیابی بالا کدام است؟

همانطور که در مطلب قبلی شرح داده شد، مواجهه و مقابله با چالش ها و رویدادهای سخت و ناگوار جز لاینفک زندگی است. صرف نظر از بزرگی و کوچکی مسئله که البته موضوع مهمی در حل مسئله می باشد، برخی افراد در برابر مشکلات آسیب پذیرتر و شکننده ترند و بعضی دیگر مقاوم تر و […]

پرسشنامه سخت رویی

پرسشنامه بازیابی و سنجش میزان آن

پرسشنامه بازیابی ابزار استانداری برای اندازه گیری میزان بازیابی افراد می باشد. همانطور که در مطالب قبلی نوشته شد، بازیابی ویژگی است که در همه افراد وجود دارد و تنها تفاوت، در میزان آن است که بسته به عوامل مختلف اعم از خانواده، مدرسه، فرهنگ، جغرافیای مکان و … در افراد مختلف متفاوت می باشد. […]

بازیابی یا تاب آوری (Resilience) چیست؟

برای اینکه مفهوم بازیابی یا تاب آوری را بهتر درک کنیم با چند سوال از شما شروع می کنم، لطفاً چند ثانیه به آنها فکر کنید و در ذهنتان پاسخ دهید: یکی از سخت ترین و پراسترس ترین تجربه های زندگیتان را به یاد بیاورید. یک خبر بد، یک حادثه ناگوار و پراسترس. در آن […]