خویشتن‌پذیری

خودت باش …

خویشتن‌پذیری (self acceptance) و به دنبال آن عزت‌نفس و اعتماد به نفس را می‌توان از عوامل مهم در شادی و رضایت فردی نام برد. چند بار تا به حال شده که خودتان را با همکار، فامیل، دوستان، سلبریتی‌ها مقایسه کرده‌اید؟ چند بار شده که متأسف شده‌اید از اینکه اندام یا چهره یا وزن دلخواه و مورد […]