نخستین كنگره ايراني روانشناسي مثبت

نخستين كنگره ايراني روانشناسي مثبت و اولين جشنواره ملي دستاوردهاي روانشناسي مثبت در تاريخ ۱۹ الي ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸ با همت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي و با اعلام حمایت انجمن بین المللی روانشناسی مثبت (IPPA) و حمايت‌های مالي و معنوي چندين وزارتخانه، سازمان‌ها، ناشرين، انجمن‌ها و دانشگاه‌ها، در سالن ابوريحان […]