۱۰۱ راه ذهنی برای ایجاد تاب آوری: تقویت آرامش، وضوح، خوش بینی و شادی روزانه

101 راه ذهنی ایجاد تاب آوری

این کتاب نوشته Donald Altman از کتاب های کاربردی روانشناسی مثبت گراست که شامل ۴ فصل و هر فصل شامل تعدادی زیرفصل است. شما در این کتاب با روش های ذهنی مقابله با احساسات منفی و غلبه بر آن ها بر پایه روانشناسی مثبت گرا آشنا می شوید.

فصل اول: آرامش 

۱- مغزتان را با تنفس های ارزشمند دوباره راه اندازی کنید. 

۲- کف دستان در زمان حال

۳- لحظات آرامش بخش

۴- تنظیم و مهارکردن احساسات

۵- عصب واگوس خود را به حرکت درآورید.

۶- شکرگزاری صبحگاهی

۷-تنظیم اهداف روزانه

۸- شکرگزاری عصرگاهی

۹- تشریفات خواب

۱۰- در میدان و مرکز باشید.

۱۱-میان وعده با آرامش پایدار

 

۱۳- تنفس آفتابی

۱۴- سلفی درونی بگیر

۱۵- با تصور استرس، نفس بکشید

۱۶- بدنتان را تغییر دهید، ذهنتان تغییر می کند.

۱۷- مرجع تنفس