خودشفقت ورزي

پرسشنامه خودشفقت ورزی

پرسشنامه خودشفقت ورزي (SCS) Self compassion scale در سال ۲۰۰۳ توسط كريستين نف طراحي شده است.

همانطور كه در مطلب قبلي گفته شد خودشفقت ورزي به معناي مهرباني با خود و داشتن درك غيرقضاوت گرانه نسبت به نقص ها و كاستي هاي خود است.

اين پرسشنامه به بررسي سه مولفه مي پردازد:

۱- مهربانی با خود در مقابل خودقضاوتي (خودداری از انتقاد و تنبیه کردن خودمان بابت اشتباهاتمان، درک و پذيرش نقايص و معایبمان و حمایت از خودمان.)

۲- حس مشترک انساني در مقابل انزوا (درک و پذیرش این حقیقت که هر کسی ممکن است اشتباه کند و شکست بخورد و رنج و شكست بخشي از تجربه مشترك انساني است.)

۳- ذهن آگاهی (بهشياري) در مقابل همانندسازي افراطي (آگاهی درباره خودمان و احساسات و افکارمان و متعادل كردن آن.)

۶ زيرمقياس مورد ارزيابي در اين پرسشنامه عبارتند از:

۱- مهرباني نسبت به خود

۲- انزوا

۳- هشياري (ذهن آگاهي)

۴- همانندسازي افراطي

۵- اشتراكات انساني

۶- قضاوت خود

پرسشنامه داراي ۲۶ سوال در مقياس پنج درجه اي ليكرت (۱=تقريباً هرگز، ۵= تقريباً هميشه) است. نسخه انگليسي پرسشنامه را اينجا Self_Compassion_Scale_for_researchers مي توانيد مطالعه بفرماييد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *