سرمايه روانشناختي

سرمایه روانشناختی

سرمايه روانشناختي ، مفهوم و ابزاري ديگر در حوزه روانشناسي مثبت گراست كه اولين بار توسط فرد لوتانز مطرح شد.

يكي از دغدغه هاي امروزي مديران در سازمان ها وجود مسائلي از قبيل استرس، افسردگي، اضطراب، خشم و نارضايتي شغلي، عدم تعهد سازماني، بي انگيزگي و غيبت كاركنان مي باشد و از طرفي روانشناسي مثبت گرا معتقد است همانطور كه نبود بيماري به معناي وجود سلامت نيست، در سازمان ها هم نبود مسائل و مشكلات دليل بر سطح مطلوب عملكرد سازماني نمي باشد.

پس از اينكه دكتر سليگمن روانشناسي مثبت گرا را با دو هدف:

۱- كمك به مردم عادي براي داشتن زندگي بهتر و شادتر

۲-كمك به شكوفايي قابليت ها و پتانسيل هاي موجود در افراد

معرفي و ارائه كرد، فرد لوتانز به اين موضوع پرداخت كه روانشناسي مثبت گرا نه تنها مي تواند در توسعه فردي افراد موثر و مفيد واقع شود، بلكه مي تواند در سطح كلان تر يعني در سازمان‌ها و در دنياي صنعتي و سازماني نيز اثرات مفيد و موثري داشته باشد و بدين ترتيب او براي اولين بار مفهوم روانشناسی مثبت‌گرا (POB) را مطرح كرد.

كتاب سرمايه روانشناختي نوشته فرد لوتانز ترجمه دكتر بهروز رضايي منش و انتشارات علمي است. در اين كتاب با نوع چهارم سرمايه هاي سازماني (سرمايه روانشناختي) Psychology Capital (Psy Cap) كه مشتقی از رفتار سازمانی مثبت گراست آشنا مي شويم. اين كتاب به ارائه تئوري ها، يافته هاي تجربي و كاربردي درخصوص نقاط و ظرفيت هاي روانشناختي مثبت گرا در سازمان ها كه قابل توسعه و اندازه گيري هستند مي پردازد.

در فصول مختلف كتاب  ۴ بُعد سرمايه روانشناختي معرفي و در سه سطح فردي، رهبري و سازماني مورد بررسي قرار گرفته است:

  • كارآمدي: Efficacy

باور و اطمينان فرد به توانايي هايش براي دستيابي به موفقيت و هدفي كه در نظر دارد.

  • اميد: Hope

پشتكار و عزم راسخ در راه رسيدن به هدف و قدرتِ يافتن مسيرها به سوي هدف به منظور موفقيت.

انتظار بروز وقايع مثبت و مطلوب در آينده.

توانايي تحمل كردن، برگشت به وضعيت عادي و ادامه دادن بعد از تحمل مصيبت ها و مشكلات.

روانشناسي مثبت گرا يك پاراديم تأكيد و تمركز روی نقاط قوت و توانمندی ها (توسعه منابع انسانی) به جاي تمرکز و تاکید صرف روی نقاط ضعف و درمان مشکلات (بهسازی منابع انسانی) است. مطالعه اين كتاب مي تواند براي سازمانهايي كه دغدغه كاركنان را دارند و بدنبال رشد و ايجاد مزيت رقابتي پايدار در محيط هاي پرچالش امروزي هستند مفيد و موثر باشد، چرا كه اين موضوع (سرمايه روانشناختي) قابل توسعه و آموزش است و تحقيقات نشان داده سازمان هایی با كاركنان با سطح بالاي سرمايه روانشناختي، کارآمدتر، منعطف تر، خلاق تر بوده و مقاومت کمتری در برابر تغییرات از خود نشان می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *